KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kuruluşumuzdan bu yana, Advantis olarak kendi imkanlarımız çerçevesinde, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak ve keyifli bir çalışma ortamı sağlamak için sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, bir kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) politikası oluşturmaya gayret gösteriyoruz.

Hedefimiz: Çevremizi koruyarak, ve tüm faaliyetlerimizde örnek olmaya çalışarak, sürdürülebilir bir büyüme sağlamaktır.

20. yıl dönümümüz vesilesiyle, yol haritamızı somutlaştırarak sosyal ve çevresel sorumluluk taahhütlerimizi tüm değerli müşterilerimiz, ortaklarımız ve işbirlikçilerimizle paylaşmak istiyoruz ve sürekli gelişim yolunda yenilikçi fikirlere her daim açığız

İki ana stratejik eksen doğrultusunda düzenlediğimiz sosyal ve çevresel politikamız, ekonomik, sosyal ve çevresel performansları birleştirmek adına günlük olarak somut eylemlerle hayat bulmaktadır.

1 – Keyifli çalışma ortamı

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için!

Zamanımızın çoğunu iş yerinde geçiriyoruz ve herkesin iyi hissetmesi için, çalışma ortamının saygılı, eşitlikçi ve konforlu olması tüm katılımcılar için esastır.

Günlük yaşam kalitesini yükseltmek, diyaloğu pekiştirmek, çalışanların motivasyonunu artırmak için Advantis somut ve etkili bazı eylemlere hayat vermek için gayret gösterir:

Önce sağlık ve güvenlik: iş sağlığı ve güvenliği ilkesini benimseyerek tüm çalışanlarımızın bu konuda periyodik eğitimler alması sağlanır. Maksimum konfor sağlamak için ergonomik ve modern iş ekipmanları kullanılmasına özen gösterilir. Ofislerde gerekli ilk yardım ekipmanları bulunur ve ekiplerden en az biri ilk yardım konusunda eğitimlidir.

Özel hayat – Profesyonel hayat dengesi: Advantis’te uzun yıllardır esnek çalışma saatleri ve hibrit çalışma uygulanır. İzin almak, uzun karar verme süreçlerinden geçmez ve karşılıklı güven esasına dayanır. Sabit yıllık izne ek olarak, herkes için eşit haklar uygulanırken, her çalışanın kişisel ihtiyaçlarına saygı gösterilir.

Katılım ve paylaşım: özel günler ekipçe kutlanarak, diyaloğu geliştirmek için toplu etkinlikler düzenlenir (yılbaşı yemeği, ramazan kutlamaları, doğum günleri, yıllık toplantılar, karşılama ve uğurlama etkinlikleri, vb.). Kazançlar tüm çalışanlar arasında, katkıları oranında paylaştırılır ve herkesin faydalandığı ortak bir kasa oluşturulur.

2 – Çevresel sorumluluk

Damlaya damlaya göl olur!

Ekolojik sorunlar dikkate alınmadan sürdürülebilir bir büyüme sağlanamaz.

Her küçük eylem önemli olduğundan, Advantis ekip arkadaşlarını somut eylemlerle günlük olarak çevreye karşı sorumlu olmaya teşvik eder:

Karbon ayak izini azaltmak: Döngüsel ve yerel ekonomiyi teşvik etmeye ve motorlu teslimattan kaçınmaya özen gösterilir. İkamet yerine göre yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarını kullanmaya gayret edilir.

Sıfır atık: taze ürünler tercih edilir ve minimum düzeyde paketlenmiş ürün kullanılır (kahve kapsülleri, poşet çaylar, tekli içecekler, tek kullanımlık servisler vb. kullanılmaz).Dosyaları ve araçları kaydileştirerek kağıt kullanımı sınırlandırılır (dijital formatta teslim, elektronik imza, elektronik arşivleme vb.). Baskı kaçınılmaz olduğunda, mutlaka geri dönüştürülür. Advantis ayrıca cam, plastik ve pillerin geri dönüşümünü de uygular.